Przejdź do treści

Firma STAMP systems Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, pod nazwą: „Opracowanie innowacyjnej mieszanki kauczukowej do hot-stampingu” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0843/21-00.

Projekt STAMP systems Sp. z o. o. polega na przeprowadzeniu prac B+R, których celem jest opracowanie innowacyjnej mieszanki kauczukowej dedykowanej do produkcji matryc do hot-stampingu. Opracowana mieszanka pozwoli rozwiązać szereg istniejących problemów technologicznych występujących w procesie, wynikających ze zbyt niskiej jakości i niedostosowania parametrów matryc do jego wymogów.

Zespół STAMP systems w toku prac B+R zamierza opracować unikalną, autorską mieszankę, która pozwoli uzyskać wysoką wytrzymałość i przewodność cieplną.

Wprowadzenie matryc na rynek pozwoli klientom Stamp Systems znacznie usprawnić proces hot-stampingu poprzez zwiększenie jego wydajności, zmniejszenie energochłonności, a także zmniejszenie kosztów zakupu materiałów.

Wprowadzane na rynek matryce cechować się będą szeregiem cech, które świadczyć będą o ich wysokiej innowacyjności i potencjale rynkowym:

  • zwiększona przewodność cieplna,
  • możliwość obniżenia pracy temperatury płyty grzejnej przy zachowaniu dotychczasowych parametrów procesu hot-stampingu,
  • możliwość zastosowania nowej technologii nagrzewania w procesie hot-stampingu,
  • zwiększenie głębokości możliwej obróbki laserowej.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa
STAMP systems Sp. z o. o. oraz wzrostu konkurencyjności firmy i poszerzenia oferty.

Całkowita wartość projektu: 4 185 369,80 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 3 073 092,73 zł