Przejdź do treści

Polityka prywatności

Niniejsza strona internetowa (zwana dalej “stroną internetową“) jest udostępniana przez Stamp Systems sp. z o.o. (zwanym dalej “nami” lub “my”), z siedzibą przy ul. Jeleniogórskiej 20A, w Poznaniu.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące sposobu postępowania z danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. O ile nie zaznaczono inaczej
w dalszej części, podstawa prawna do obsługi Twoich danych osobowych wynika z faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby umożliwić funkcjonalność strony internetowej
w sposób wymagany przez użytkowników.

 

Korzystanie z naszej strony internetowej

 

Wchodząc na naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić wymagane informacje. Aby ułatwić dostęp do strony internetowej, następujące dane są zbierane, wykorzystywane i przez krótki czas przechowywane:

 • adres IP
 • data godzina dostępu
 • różnica strefy czasowej do czasu Greenwich Mean Time (GMT)
 • oglądana treść (konkretna strona)
 • status kodu dostępu/HTTP
 • przekazana objętość danych
 • strona żądająca dostępu
 • przeglądarka, ustawienia językowe, wersja system operacyjnego i przeglądarki.

Ponadto, aby chronić nasze uzasadnione interesy, przechowujemy te dane przez ograniczony okres czasu, aby móc śledzić dane osobowe w przypadku próby lub dokonania nieautoryzowanego dostępu do naszych serwerów (Art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO).

Wykorzystywanie własnych plików cookie

Aby uatrakcyjnić Pani/Pana wizytę na naszych stronach i umożliwić korzystanie z określonych funkcji, na różnych stronach wykorzystujemy tzw. „ciasteczka” (cookie). Są to małe pliki tekstowe zapisywane na Pani/Pana urządzeniu. Niektóre z wykorzystywanych przez nas ciasteczek po zakończeniu sesji przeglądarki, czyli po jej zamknięciu, są usuwane (tzw. ciasteczka sesji). Inne ciasteczka (pliki cookie) pozostają z kolei zapisane w Pani/Pana urządzeniu i umożliwiają nam lub naszym partnerom rozpoznanie Pani/Pana przeglądarki przy ponownej wizycie (tzw. ciasteczka długoterminowe). Pliki cookie nie umożliwiają dostępu do innych plików na Pani/Pana komputerze ani też nie pozwalają na ustalenie Pani/Pana adresu mailowego.

Pliki cookie są zapisywane w Pani/Pana urządzeniu i ma Pan/i pełną kontrolę nad sposobem ich wykorzystania. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej może Pan/i dezaktywować lub ograniczyć możliwość wysyłania plików cookie. Zapisane pliki cookie można w każdej chwili usuwać. Może się to odbywać także automatycznie. W przypadku dezaktywowania plików cookie dla naszej strony, może wystąpić taka sytuacja, że korzystanie z wszystkich funkcji strony w pełnym zakresie nie będzie możliwe.

 

Analiza strony przy pomocy Google Analytics

Na tej stronie korzysta się z Google Analytics, narzędzia do analizy strony dostarczanego przez Google Inc.,1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google Analytics wykorzystuje tzw. „ciasteczka”, pliki tekstowe zapisywane w Pani/Pana komputerze umożliwiające analizę sposobu korzystania ze strony przez Panią/Pana. Wygenerowane przy wykorzystaniu ciasteczka (pliku cookie) informacje dotyczące sposobu korzystania ze strony są z reguły wysyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane.

Strona Stamp systems sp. z o.o. wykorzystuje narzędzie Google Analytics z rozszerzeniem „anonymize IP”. Oznacza to, że Pani/Pana adres IP zapisany w pliku cookie Google Analytics
w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innym państwie – sygnatariuszu umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – jest skracany przez jego wysłaniem do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP wysyła się na serwer Google w USA i tam się go skraca. Na nasze zlecenie Google wykorzystuje te informacje, w celu dokonania analizy sposobu korzystania ze strony, przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz w celu realizacji innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej
i Internetu na rzecz właściciela strony. Przesłany w ramach Google Analytics w Państwa przeglądarce adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Może Pan/i zapobiec zapisowi plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie Pani/Pana przeglądarki internetowej; pragniemy jednak zaznaczyć, że w takiej sytuacji nie będzie miał/a Pan/i możliwości korzystania z wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Może Pan/i zapobiec przekazaniu wygenerowanych przez plik cookie i odnoszących się do sposobu korzystania ze strony przez Panią/Pana danych (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem:

Podstawę prawną dla przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie stanowi art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, czyli uzasadniony interes administratora, którym jest ulepszanie rozwiązań promujących własną działalność.

 

Przenoszenie danych w celu zleconego przetworzenia

Do przetwarzania Twoich danych w pewnym stopniu będziemy korzystać
z wyspecjalizowanych usługodawców. Są oni starannie przez nas dobierani i regularnie monitorowani. Na podstawie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych, mogą oni przetwarzać dane osobowe wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i ściśle wg naszych wytycznych.

 

Informacje dotyczące przysługujących praw

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych:

 • Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas;
 • Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne
  i uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami
  i wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Prawo do przenoszenia danych;
 • Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych;
 • Możesz zażądać realizacji powyższych praw w dowolnym momencie.

Aby złożyć żądanie należy skierować wniosek na adres: biuro@stampsystems.pl

Polityka prywatności może być od czasu do czasu aktualizowana. Aktualizacje naszej Polityki prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach.

Ostatnia aktualizacja: 2022-03-31